Cách tuyển dụng và quản lý một kế toán

Tuyển dụng một kế toán là một việc rất quan trọng trong quá trình quản lý kinh doanh của bạn. Một kế toán tốt sẽ giữ các sổ sách kế toán tốt, xử lý được các vấn đề liên quan đến thuế và sẽ thường xuyên đưa ra những lời khuyên về tài chính. Kế toán viên có thể cung cấp những thông tin và ý kiến quí giá, giúp bạn quản lý và phát triển không chỉ về vấn đề tài chính mà còn cả cho doanh nghiệp của bạn.

Cách tuyển dụng và quản lý một kế toán

Bước đầu tiên trong việc tuyển chọn một kế toán là hỏi bạn bè và qua lời giới thiệu của những nhà doanh nghiệp khác, bao gồm cả nhà cung cấp và khách hàng của bạn. Ngoài ra còn những nguồn cung cấp thông tin khác về tuyển dụng kế toán như: hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm tuyển dụng lao động địa phương, các trang vàng và các trang thông tin điện tử có liên quan. Điều cốt yếu là phải tìm được một kế toán đáng tin cậy, chuyên nghiệp và có đủ khả năng. Xem thêm phần Danh bạ công ty tư vấn kinh doanh của trang thông tin này.

Điều quan trọng là phải biết bạn cần gì ở một kế toán và các loại hình nghiệp vụ. Điều này sẽ giúp bạn tuyển chọn được kế toán viên tốt nhất cho công việc kinh doanh của bạn.

Sau khi lên một danh sách các ứng cử viên, tiến hành phỏng vấn để hiểu thêm về kinh nghiệm, khả năng chuyên môn, nghiệp vụ họ có thể làm, và khả năng đáp ứng yêu cầu của bạn. Cần thiết phải thảo luận về tiền công cho dịch vụ họ cung cấp, khoảng thời gian họ có thể dành cho bạn và cho công việc kinh doanh của bạn. Hãy chọn kế toán viên mà bạn cảm thấy thoải mái nhất và có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Sau khi được lựa chọn, kế toán viên phải ký một bản cam kết ràng buộc. Đây sẽ là bản hợp đồng giữa bạn và kế toán của bạn, trong đó nói rõ trách nhiệm của bạn, trách nhiệm của kế toán viên, khoản tiền thanh toán. Mối liên hệ với kế toán viên của bạn sẽ được chỉ rõ trong bản cam kết này.