Chọn phương tiện quảng cáo hợp lý

Nếu việc quan trọng nhất lúc đó chỉ đơn giản là tăng doanh số bán hàng trong một khoảng thời gian ngắn, chiến lược kinh doanh cho mục đích này sẽ rất khác so với chiến lược quảng cáo chung. Ví dụ, quảng cáo trên phương tiện truyền thông trong cả nước sẽ là không hợp lý nếu bạn chỉ muốn tăng doanh số bán hàng trong khu vực của bán.

Chọn phương tiện quảng cáo hợp lý

Ngoài ra, nếu bạn quyết định là có một nhóm khách hàng cần phải thuyết phục để mua sản phẩm của bạn trong một thời gian ngắn, bạn nên thu hẹp việc quảng cáo để chỉ tập trung vào nhóm khách hàng đó thôi. Điều này có nghĩa là phân phát các tờ rơi cho sinh viên trong trường đại học nếu bạn muốn thu hút nhóm này, hoặc phân phát tờ rơi ở sân bay để thu hút những người thường xuyên đi du lịch ra nước ngoài.

Nếu bạn muốn thu hút các công ty, một ý kiến phù hợp là nên quảng cáo ở những ấn phẩm kinh doanh, hoặc phân phát tờ rơi ở những buổi họp hoặc hội thảo.