Kỹ thuật bán hàng

Mặc dù “kết thúc một lần bán hàng” có thể là việc ưu tiên của bạn, bạn cũng cần nên kiên nhẫn và lên chiến lược xem làm thế nào bạn đạt được mục tiêu đó. Ví dụ, đừng nên ép khách hàng của bạn vì họ sẽ cảm thấy không vui và sẽ không muốn làm ăn với bạn trong tương lai nữa. Ngoài ra, nếu bạn chậm chạp, một trong những đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ kết thúc việc bán hàng trước bạn.

Kỹ thuật bán hàng

Các kỹ năng bán hàng thông thường có thể sử dụng:

Đưa ra những khuyến khích cho việc đặt hàng tiếp theo, có thể bằng cách giảm giá đơn đặt hàng đầu tiên
Chú ý xem bao nhiêu lâu thì khách hàng lại đặt hàng và gửi đơn đặt hàng hoặc nhắc nhở trước những thời hạn đó
Luôn luôn thông báo cho khách hàng về những đợt giảm giá, khuyến mãi đặc biệt
Giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng
Đưa ra đề nghị cung cấp những sản phẩm cập nhật miễn phí hoặc giảm giá, hoặc những sản phẩm bổ sung tại những thời điểm nào đó.

Bạn cũng nên nhận biết những thay đổi trong tương lai về nhu cầu của khách hàng có thể làm tăng doanh số bán hàng hoặc thay đổi dịch vụ của bạn để đáp ứng với những thay đổi của khách hàng.

Các kỹ năng cơ bản để kết thúc bán hàng

Những kỹ năng sau đây có thể chỉ phù hợp với một số trường hợp cụ thể. Nên sử dụng khả năng đánh giá của bạn trong từng trường hợp để quyết định xem nếu chúng phù hợp với thị trường, sản phẩm hoặc cách bạn tiếp cận công việc kinh doanh. Bạn cũng cần phải nhớ rằng một kỹ năng có thể la có hiệu quả với một khách hàng nhưng có thể lại không phù hợp với khách hàng kia. Hãy nghĩ về tính cách của từng cá nhân mà bạn làm việc cùng.

Đáp ứng lại những dấu hiệu của khách hàng, ví dụ như các câu hỏi liên quan đến ông còn bao nhiêu hàng tồn, hoặc ông có những loại sản phẩm này không
Thuyết phục họ là nên mua sản phẩm ngay bây giờ vì đang có chương trình giảm giá, không nên đợi lâu hơn khi chương trình giảm giá kết thúc
Cung cấp những dịch vụ khuyến khích, ví dụ như miễn phí giao hàng, hoặc giao hàng sớm nếu mua ngay bây giờ
Nhấn mạnh những đặc tính mới của sản phẩm mà có thể thuyết phục được khách hàng, ví dụ như phiên bản mới, cỡ mới, màu mới ..
Đừng bị nhụt chí bởi câu trả lời “không”. Hãy nói với họ rằng bạn sẵn sàng cung cấp thêm chi tiết hoặc những lời khuyên trong tương lai.