Xây dựng thương hiệu

Sau khi xác định được các giá trị thương hiệu và biết được mong muốn của khách hàng từ các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, cần phải nhất quán khi cung cấp các giá trị thương hiệu cho khách hàng. Nên chú ý tới những điểm tiếp xúc với khách hàng có thể được tận dụng để nâng cao giá trị thương hiệu của bạn. Những điểm tiếp xúc bao gồm

Xây dựng thương hiệu

Tên doanh nghiệp
Tên sản phẩm hoặc dịch vụ
Vị trí hoặc các khẩu hiệu quảng cáo
Biểu trưng của doanh nghiệp
Văn phòng phẩm như tài liệu giới thiệu doanh nghiệo, danh thiếp, tiêu để thư, tiêu đề fax
Trang web và địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp
Bao bì
Văn phòng hoặc trụ sở
Phương tiện truyền thông mà bạn quảng cáo trên đó
Kiểu thông điệp quảng cáo của bạn
Địa chỉ của bạn và của các nhân viên, đặc biệt là những người thường tiếp xúc trực tiếp với khách hàng

Thương hiệu của bạn sẽ được củng cố nếu tất cả các yếu tố trên đều thống nhất với các giá trị thương hiệu. Nếu có một số điểm không thống nhất với giá trị thương hiệu thì thương hiệu có thể bị ảnh hưởng trầm trọng. Mỗi thương hiệu nhằm đưa ra cam kết tới khách hàng và nếu những cam kết này không thực hiện được thì số khách hàng sẵn sàng mua hàng của bạn sẽ giảm đáng kể.

Ví dụ, giá trị thương hiệu của Trung Nguyen Cafe là “khơi nguồn của sáng tạo”. Nhưng gần đây thương hiệu này bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự không thống nhất về giá cả, địa điểm cũng như cách phục vụ khách của các nhân viên.